Πληροφορίες για εμάς


Το ΚΔΑΠ Smart Junior είναι μια πιστοποιημένη από το κράτος εκπαιδευτική δομή όπου σκοπός της είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μετά το τέλος της σχολικής διαδικασίας, καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων και μη.


Με τη βοήθεια της έμπειρης εκπαιδευτικής μας ομάδας εργαζομένων σε ένα όμορφο περιβάλλον που πληροί όλες τις προδιαγραφές και τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής, σε έναν χώρο πλήρως εξοπλισμένο με ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικό μέσο, επιδιώκουμε μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα παιδιά να βιώσουν ερεθίσματα που διευρύνουν τους γνωστικούς και πνευματικούς τους ορίζοντες, και καλλιεργούν ένα κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας.Το Smart Junior είναι μέλος του δικτύου PlaySTREAM και υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του, το οποίο αποτελείται από τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα αγκαλιάζει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα δραστηριοτήτων με σκοπό να καλυφθούν οι ποικίλες ανάγκες των παιδιών και να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.
 
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος των δραστηριοτήτων μας είναι:

 1. Art nFun
 2. Ο Λόγος στο Παιδί
 3. Τεχνικές Μελέτης
 4. Θεματικά Εργαστήρια (Δημιουργική Γραφή, Θεατρικό Παιχνίδι, Ιστορία της Τέχνης, Σύγχρονη Τέχνη, Δημιουργική Κίνηση και Παιχνίδι, κ.α.)


Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι:
 • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών
 • Η καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης
 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας δομημένης έκφρασης των απόψεών τους
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας επιχειρηματολογίας
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αναλύουν ένα πρόβλημα στα επιμέρους δομικά του στοιχεία
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων επιλογής και εφαρμογής ρεαλιστικών λύσεων
 • Η απόκτηση θεωρητικών και κυρίως εμπειρικών γνώσεων για σύγχρονα θέματα που προβληματίζουν τα παιδιά
 • Η ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Η σωματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Η καλλιέργεια αξιών
 • Η καλλιέργεια θετικής στάσης και χαράς


 

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789