Ρομποτική


Με τη χρήση κινητήρων, αισθητήρων, μικροϋπολογιστή και των αγαπημένων υλικών της Lego τα παιδιά δημιουργούν καθοδηγούμενες και πρωτότυπες κατασκευές, τις οποίες μαθαίνουν να προγραμματίζουν μέσα από το ειδικό λογισμικό της Lego.
Η ρομποτική για τα παιδιά αποτελεί μια βιωματική διαδικασία που προσελκύει το ενδιαφέρον τους και τους προσφέρει ποικίλα οφέλη. Έρχονται σε επαφή με τη Φυσική, καθώς μελετούν την κίνηση ή την τριβή μεταξύ των υλικών, με τα Μαθηματικά, διότι μετρούν διαστάσεις, βρίσκουν αναλογίες και υπολογίζουν το εμβαδόν ή την περίμετρο, με τη Μηχανική, γιατί καλούνται να κατασκευάζουν και να συναρμολογούν με ακρίβεια και τέλος με τον Προγραμματισμό, επειδή χρειάζεται να προγραμματίζουν τους αισθητήρες και να κάνουν το ρομπότ να κινείται σύμφωνα με κάποιο αλγόριθμο, δίνοντάς του ψηφιακή νοημοσύνη. Συνδυάζοντας τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, η ρομποτική καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την παρατηρητικότητα, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, κινητοποιεί το ερευνητικό πνεύμα και αναπτύσσει ομαδοσυνεργατικό πνεύμα στα μέλη της ομάδας. Ας προσεγγίσουμε τις Θετικές Επιστήμες μέσα από το παιχνίδι και τον πειραματισμό!

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789