Θεματικά Εργαστήρια

Στο πλαίσιο της άρτιας προσέγγισης της γνώσης και κάλυψης των αναγκών όλων των παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας, δημιουργήσαμε μια σειρά από εργαστήρια. 

Μέσα από τα εργαστήρια τέχνης, επιστήμης, λόγου και χρήσης της τεχνολογίας στοχεύουμε στην καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων, αλλά και στην διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα των παιδιών. 

Οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων που συγκαταλέγονται στην ενότητα «Θεματικά Εργαστήρια» είναι:
  1. Δημιουργική Γραφή
  2. Θεατρικό Παιχνίδι
  3. Ιστορία της Τέχνης
  4. Σύγχρονη Τέχνη
  5. Δημιουργική Κίνηση και Παιχνίδι
  6. Επιστημονικά Πειράματα
  7. Αστρονομία

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789