Ιστορία της ΤέχνηςΗ  Ιστορία της Τέχνης είναι κλάδος των ανθρωπιστικών επιστημών που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη και έρευνα των τεχνών, ιδιαίτερα των εικαστικών, κατά την ιστορική εξέλιξή τους.
Το αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης εκτείνεται θεωρητικά σε ολόκληρο τον κόσμο από την απώτερη προϊστορία ως σήμερα. 

Η Ιστορία της Τέχνης έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά, καθώς μέσω του εργαστηρίου αντιλαμβάνονται την έννοια του χρόνου και της εξέλιξης που πραγματοποιείται κατά την έλευσή του, γνωρίζουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό διαφόρων πληθυσμών κατά την διάρκεια του χρόνου, μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής, την οργάνωση της κοινωνίας, για την γέννηση και την εξέλιξη των τεχνών, αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά τους μέσα από την επαφή με έργα τέχνης, μαθαίνουν για τις πηγές γνώσης και τους τρόπους διερεύνησης του παρελθόντος, αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και δημιουργούν έργα τέχνης με συγκεκριμένα ερεθίσματα.

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789