Ελεύθερο παιχνίδι


Ώρα για ελευθερία! Παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα αυθόρμητων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη συναισθηματική τους ευχαρίστηση.
Εδώ εκφράζονται αυθόρμητα οι σκέψεις, ελέγχονται τα όρια, ενδυναμώνονται οι κοινωνικές, οι συναισθηματικές και οι νοητικές δεξιότητες, λαμβάνονται αποφάσεις, οξύνεται η κριτική ικανότητα, ενθαρρύνεται η συνεργασία και η επικοινωνία, εξασκείται η λογική σκέψη και αντιμετωπίζονται ευχάριστες αλλά και δυσλειτουργικές ανθρώπινες σχέσεις. Πάνω απ’ όλα, όμως, το παιδί ευχαριστιέται! 

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789