Επιστημονικά Πειράματα


Καθώς μεγαλώνουμε, ακούμε για φυσικά φαινόμενα και μαθαίνουμε για ιδιότητες του κόσμου, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε πραγματικά το λόγο και τα αποτελέσματα των φαινομένων και των ιδιοτήτων αυτών.
Μέσω των επιστημονικών πειραμάτων που περιέχονται σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά τα φυσικά φαινόμενα που συναντώνται στις επιστήμες της φυσικής και της χημείας, και κατ' επέκταση στην καθημερινή μας ζωή. 

Μέσω του παιχνιδιού και της συνεργασίας τα παιδιά ανακαλύπτουν ιδιότητες των υλικών και αλληλοεπιδρούν με φυσικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο της πίεσης, ο στατικός ηλεκτρισμός, οι ιδιότητες του καουτσούκ και άλλα. 

Τα παιδιά καταλαβαίνουν έτσι καλύτερα τους βασικούς μηχανισμούς του κόσμου και του πλανήτη στον οποίο ζούμε!

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789