Θεατρικό Παιχνίδι


Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι ένας συγκερασμός παιχνιδιού και θεάτρου. Στηρίζεται στην παιγνιώδη διάθεση και στον αυθορμητισμό των παιδιών, ενώ δεν πρέπει να συγχέεται με μια αυστηρά δομημένη θεατρική παράσταση. 

Είναι μια αναπαραστατική δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά μοιράζονται συναισθηματικές εμπειρίες με τους συνομηλίκους τους. Στοχεύει στη δραστηριοποίηση του παιδιού, την απελευθέρωση της φαντασίας του, την ανάπτυξη των εκφραστικών του μέσων και την εξοικείωσή του με το θέατρο. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι ένα παιδί μπορεί να νιώσει ελεύθερο να εκφραστεί (συναισθηματικά και σωματικά), να πειραματιστεί και να διασκεδάσει χωρίς να αξιολογείται.

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789