Κέντρο Μελέτης – Αναγνωστήριο


Οι μικροί μας φίλοι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας μέσω εξατομικευμένης φροντίδας σε τμήματα.
Οι εκπαιδευτικοί στέκονται αρωγοί της προσπάθειάς τους και καθοδηγητές. Βοηθούν τα παιδιά να αποκοτήσουν μεθοδικότητα στο διάβασμα και σωστή οργάνωση. Παράλληλα, τα παιδιά συνεργάζονται, αλληλοβοηθούνται και κοινωνικοποιούνται. Το διάβασμα μετατρέπεται σε μια ελκυστική διαδικασία με σκοπό την εμπέδωση των σχολικών μαθημάτων των παιδιών. Οι μικροί μας αναγνώστες που τελειώνουν την σχολική προετοιμασία τους, συνεχίζουν με την ανάγνωση παιδικών βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη, με σκοπό την πολυαισθητική απόλαυση. Άλλωστε το βιβλίο αποτελεί παράθυρο στη φαντασία και στη σκέψη των παιδιών και τους επιτρέπει να ταξιδεύουν στο χώρο της φαντασίας, να ονειρεύονται, να σκέφτονται, να ηρεμούν, να ισορροπούν τις σκέψεις τους και να εξοικειώνονται με την παιδική λογοτεχνία. Γονείς: αφού έχετε απαλλαγεί από το άγχος της μελέτης, αποκτείστε περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά σας!

Αριστείδου 33, Γρεβενά
Τηλ. 2462306721, 6948278911 & 698 6659789